لیست پروژه‌های انجام شده در متلب

PDE

کد پروژه

عنوان پروژه

PDE-N101S

A Simple Introduction to Finite Element Analysis Electromagnetic Problems  

شرح مختصر : در این پیاده سازی مدل مورد نظر در محیط PDE رسم شده و شرایط مرزی و ضرایب PDE تنظیم می‌شود. بعد از مش بندی، مدل حل شده و جواب به محیط متلب فرستاده می‌شود تا با نتیجه الگوریتم پیاده‌سازی شده در متلب مقایسه گردد و میزان اختلاف بین حل دقیق و حل تقریبی معلوم گردد.

اطلاعات لازم

PDE

 

کد پروژه

عنوان پروژه

PDE-N102S

حل معادلات موج، معادله پواسن، معادله گرما و ...

شرح مختصر : برای حل این معادلات و معادلات مشابه با استفاده از مشتق جزئی ابتدا باید در محیط PDE مدل مورد نظر را رسم نمود. سپس معادله، شرایط مرزی و شرایط اولیه و سایر ضرایب مورد نیاز را تنظیم نمود. بعد از مش بندی مدل، مسئله حل می‌گردد که دقت حل بستگی به ظرافت مش‌بندی ایجاد شده دارد.

اطلاعات لازم

PDE

                       

کد پروژه

عنوان پروژه

PDE-N103S

Electrical impedance tomography of human brain activity with a two-dimensional ring of scalp electrodes

شرح مختصر : در این پیاده‌سازی مدل کاسه سر در محیط PDE شبیه‌سازی می‌گردد و یک سری الکترود نیز بر روی مدل قرار داده می‌شود تا بتوان جریان لازم را به دسته‌ای از الکترودها اعمال نمود و ولتاژ را بر روی مابقی الکترودها اندازه‌گیری کرد. تنظیم این موارد جزء تنظیم شرایط مرزی محسوب می گردد. سپس الگوریتم اصلی در محیط متلب پیاده‌سازی می گردد و نتیجه آن با نتیجه بدست آمده در محیط PDE برای به دست آوردن میزان خطا مقایسه می شود.

اطلاعات لازم

PDE

  Simulink

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N101S

مشتق و انتگرال گیری از یک پالس و نمایش نتایج بر روی اسکوپ

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N102S

حل معادله غیرخطی -x^3-sin(2x)-xcos(x)+5exp(|x-1|)-3 y=  ، حل دستگاه چند معادله چند مجهول و حل معادله دیفرانسیل

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N103S

بدست آوردن اندازه و فاز اعداد مختلط و ایجاد زیر سیستم بر روی مدل

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N104S

بدست آوردن پاسخ پله و ضربه، آنالیز ریشه ها و پاسخ فرکانسی یک سیستم کنترلی و بدست آوردن ثابت زمانی سیستم

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N105S

ماسک کردن یک مدارRLC  موازی

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N106S

مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC)، تهیه زیر سیستم و ماسک کردن آن

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N107S

طراحی مدار مقسم فرکانس با فلیپ فلاپ T

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N108S

طراحی مالتی پلکسر 4 به 1 با استفاده از بلوک‌های شرطی

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N109S

طراحی مدار نوسان‌ساز حلقوی

 

کد پروژه

عنوان پروژه

SIM-N110S

طراحی مدولاسیون AM با داشتن دو موج پیام و حامل

GUI  

کد پروژه

عنوان پروژه

GUI-N101S

طراحی ماشین حساب در محیط GUI

شرح مختصر : در این طراحی عملکردهای مختلف ماشین حساب از قبیل چهار عمل اصلی، جذر، توابع مثلثاتی و ... در محیط GUI شبیه سازی می‌گردد. در ابتدا کلیدهای مورد نظر در پنجرهGUI  تنظیم می‌شود و بعد از ذخیره کردن پنجره اصلی M-File متناظر ایجاد می‌شود. بعد از آن باید callback هر کلید نوشته شود تا آن کلید بتواند وظیفه خود را انجام دهد. برای نوشتن کد مربوط به کلیدها باید از دستورات  ToolBoxهای مورد نیاز استفاده کرد.

اطلاعات لازم

 Fix Point , GUI Symbolic Math ,

 

  • ·     برای مطرح نمودن هر گونه پرسش ، آموزش مورد نیاز و یا مشاوره جهت انجام پروژه ، می‌توانید با ایمیل saeedi2008@yahoo.com  مکاتبه نمائید.
  • ·     در تمام مراحل درخواست ، کلیه پاسخهای خود را از طریق ایمیل پیگیری نمایید.

توجه :

 برای درخواست پروژه‌های فوق ، اطلاعات مورد نیاز و کد پروژه موردنظر را در عنوان ایمیل درج نمایید.

 

در صورت انجام هر پروژه ، پروژه بعدی با %10 تخفیف انجام خواهد شد.

 

موفق باشید

/ 0 نظر / 268 بازدید